Bestuur

Bestuurssamenstelling Stichting Horst en Weide

Gédo Kuiper, voorzitter
06-54722146
voorzitter@horstenweide.org
gedo.kuiper@kpnmail.nl

Wim ter Keurs, lid bestuur
071-5613043
wjkeurs@gmail.com

Hein Krantz, lid bestuur
071-5128844
hkrantz@worldmail.nl

Albert Niphuis, adviseur van het bestuur
070-5124653
nell.niphuis@planet.nl

De posities van secretaris en penningmeester zijn VACANT op dit moment