Excursies lopend jaar

Naamloos1

Ook in 2019 zullen de gezamenlijke organisaties weer excursies gaan organiseren. Zodra het programma bekend is wordt dit gepubliceerd op deze pagina.