Verslagen excursies

Excursieverslagen 2014


Zaterdag 25 oktober 2014: Nacht van de Nachtwandeling door Johan Kieft

De nacht van de nachtwandeling 2014 over de landerijen  en tussen de bospercelen  door van landgoed de Horsten zit er op. Het was… SUPER ! Wat een avond. Er waren, schrik niet, 43 deelnemers. We hoorden niet zo veel als normaal en er ging heel veel tijd in de oversteek van de smalle bruggetjes zitten. Maar het enthousiasme van iedereen was overweldigend.
Dit is natuurbeleving. Lopen door een duister polder/bos landschap, in het donker sloten oversteken, de overgang van droge grond naar echt natte veengrond voelen. Zo nat dat als we wanneer we allemaal tegelijk sprongen het veen onder onze voeten trilde en we tot bijna de enkels vast stonden in de grond. Het werd pas echt spannend toen we over een perceel liepen waar onzichtbaar in de duisternis  koeien al rennend  luid begonnen te loeien. Voor sommigen was  dit zo’n spannende ervaring dat 2 wild vreemde dames  mijn handen vast pakten (als dit geen natuurbeleving is). Rond 22.15 u. arriveerden we op de boerderij waar Freek en Gerda v. Vliet ons op stonden te wachten met koffie, thee en daarna een uitgebreide rondleiding. Zo uitgebreid dat de laatste rond 23.30 u. naar huis gingen. Ik wil hierbij Freek en Gerda nogmaals bedanken.
Het was een zeer geslaagde wandeling met helaas geen vleermuizen.

Zaterdag 11 mei 2013 : Historie- en natuurexcursie in het Achterbos door Joke Romijn
Voor de excursie hadden zich 6 mensen aangemeld; deze waren allen aanwezig.  We hadden geluk met het weer, we hebben precies in een droge periode van een regenachtige dag kunnen wandelen. Na een inleiding over de historie  zijn we het bos ingegaan en hebben wat zich daar voordeed aan mossen/ bloemen/ zwammen/ bomen/vogels/insecten enz.   bewonderd. De sfeer in het bos en de rijkdom aan soorten waren een verrassing voor de deelnemers. Er was veel wind en hoewel het in het bos rustig was waren de vogels daardoor wat minder actief in zang. Hoogtepunten waren o.a. een slijmzwam; de boompuist en een zadelzwam. Ondanks dat het bos niet heel groot is was er zoveel te zien dat we er gemakkelijk twee uur hebben doorgebracht, volgens planning waren we om 16.35 weer terug bij de ingang. De deelnemers uitten zich zeer tevreden na afloop.

Zondag 19 mei 2013 (herhaling van 14 april 2013):  Vogels in  Santhorst  door Wim ter Keurs
(de excursies van 14 april was overtekent, op 19 mei werd een 2e georganiseerd )
Vanochtend de herhalingsexcursie van 14 april j.l. op Santhorst. Stralende ochtend met mooie grondmist om 07.00 u.! Wel koud in het begin (maar 6° C bij het begin). Daardoor zong er (voor een vogelexcursie!) betrekkelijk weinig, maar daar had ik zelf duidelijk meer last van dan de deelnemers (voor wie er meer dan genoeg vogels zongen!). De kou en de droogte heeft er trouwens ook voor gezorgd, dat er nu nog steeds niet of nauwelijks is gemaaid, terwijl dat anders in de tweede helft van april al gebeurt. Tijdens de excursie is alles weer aan bod gekomen: het ontstaan en de cultuurhistorie van het strandwallenlandschap, de onuitroeibare vooroordelen tegen exoten als de Nijlgans en de Halsbandparkiet, de bouw en vooral ook de sloop van kastelen op de strandwallen (ook op Santhorst: hoge plaats van zand), de laatste bewoners daarvan, de Verlichting in Nederland, de Stadhouderlijken en de Staatsgezinden aan het eind van de achttiende eeuw, de “Onveranderlijke Santhortsche Geloofsbelydenis” (een in 1772 anoniem uitgebracht hekelgedicht van Betje Wolff (van Betje Wolff en Aagje Deken) dat destijds veel opschudding veroorzaakte), maar ook het boerennatuurbeheer en de weidevogel- en hazenrijkdom van de Papenwegse en de Zuidwijkse polder kwam ter sprake, plus de grootste bedreigingen van het gebied, zoals de RijnlandRoute dwars door het weidevogelrijkste deel van de polders, evenals de (voor natuur en landschap ongezonde) belangstelling van speculanten en projectontwikkelaars voor de randen van het gebied. Een heerlijke ochtend! Op naar de volgende excursie!

Zondag 23 juni 2013 : Struintocht de Horsten en boederijbezoek door Johan Kieft
Gisteren hebben we de struinwandeling over landgoed De Horsten gehad. Het was weer een mooie wandeling. Doordat we halverwege het landgoed op en af konden naar het land van Freek v. Vliet konden we zo een behoorlijke lange natuurwandeling maken waarbij we geen wegen hoeven over te steken en waarbij we alle landschappen uit de omgeving tegen komt. Van polder tot loofbos  en niet te vergeten de stukjes met Adelaars varen, stukjes naalldbos en de mosheuvel op Eikenhorst. Er waren helaas maar 5 deelnemers die laaiend enthousiast waren. Vooral de vele hekken en de  smalle planken over de sloot waar we overheen moesten vonden ze een belevenis. Op de de Catarina Hoeve was het stil. Ik had gehoopt dat Freek er was voor een korte rondleiding. Helaas hij was er niet. Daarom heb ik toen maar even als boer de mensen rond geleid. Tidens de lunch op de strobalen konden we goed het verschil waarnemen tussen de Huis en de Boerenzwaluwen en de daarbij horende nesten. Kortom : al was er weinig publiek, het enthousiasme was groot . Ik heb zelf ook weer genoten van deze route.

Zaterdag 6 juli 2013 : Historie- en natuurexcursie in het Achterbos door Joke Romijn
Helaas viel het aantal aanmeldingen wat tegen, slechts 3. Het was ook wel een erg mooie zomerdag, en die hebben we nog niet zoveel gehad. Dus misschien waren er veel strandgangers. Bij aanvang hadden we geluk, de rondreizende kudde schapen deed net de ingang van het Achterbos aan. We kregen ter plekke een demo hoe de honden de schapen in de omheining dreven.  Het was een klein maar fijn groepje. Ik had veel belangstelling voor zowel de informatie over de historie van het gebied als voor alles wat we tijdens de wandeling tegen kwamen. Men was erg verrast door de ruige sfeer in het bos. Het werd vergeleken met een oerbos! Ik kreeg veel vragen over van alles en nog wat. We kwamen weer wat leuke slijmzwammen en paddenstoelen tegen, (o.a. de oranje druppelzwam en het netpluimpje), hebben bloemen en korstmossen bekeken en vogels geluisterd. . De excursie liep wat uit doordat de gasten zo enthousiast waren.