17 juli 2020 B&W Voorschoten stelt restauratie park jachtslot ter Horst buiten behandeling

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 17 juli 2020 B&W Voorschoten stelt restauratie park jachtslot ter Horst buiten behandeling

3 juli 2020 ROSENBURG onder Voorschoten: een kaart uit 1706 en een ontwerp van circa 1722 (door Hein Krantz)

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 3 juli 2020 ROSENBURG onder Voorschoten: een kaart uit 1706 en een ontwerp van circa 1722 (door Hein Krantz)

2 juli 2020 Bouwplannen op terrein kwekerij Griffioen.

Kwekerij de Griffioen (langs de Rijksstraatweg N44) gaat verhuizen naar een andere lokatie en wil in ruil voor weggeven van 6 van de 7 ½ hectare grond aan de stichting Duivenvoorde op de resterend 1 ½ hectare appartementen complexen bouwen. Het gaat dus niet om een kleinschalige ontwikkeling, maar om een flinke aantasting van één van de laatste landschappelijk herkenbare afzanderijen, pal tegen het Koninklijk Landgoed “de Horsten” aan.

Voor dit soort plannen is echt geen plaats midden in het “Kroonjuweel Landgoederenzone Wassenaar-Den Haag” (Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit) en in het grootste ‘Beschermd stads- en dorpsgezicht’ van Nederland. Wat Griffioen wil past niet binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 en in het algemeen ook niet binnen het vastgestelde gemeentelijke en provinciale beleid. Stichting Horst en Weide heeft een zienswijze met bezwaren ingediend bij de Gemeente Wassenaar. Dit plan is afgewezen door de Gemeente. Er ligt nu een nieuw plan voor om 11 villa’s te bouwen. Stichting Horst en Weide heeft in een brief aan de vastgoedontwikkelaar laten weten wat onze bezwaren zijn tegen dergelijke plannen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 2 juli 2020 Bouwplannen op terrein kwekerij Griffioen.

19 mei 2020 Zienswijze Horst en Weide op restauratie park Jachtslot ter Horst, brief aan B&W Voorschoten

bericht voor B&W van Voorschoten

Geacht college!

Hierbij doen wij u onze brief van heden toekomen, waarin wij uitdrukking geven aan onze zorgen over het verloop van het proces ten aanzien van de vergunningaanvraag voor de restauratie van de tuin rond het jachtslot Ter Horst.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 19 mei 2020 Zienswijze Horst en Weide op restauratie park Jachtslot ter Horst, brief aan B&W Voorschoten

20 april 2020 Restauratie Parktuin Jachtslot Ter Horst

 De Stichting Horst en Weide heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten geadviseerd geen vergunning te verlenen voor de restauratie van de parktuin rond het Jachtslot Ter Horst in de Koninklijke Landgoederen “de Horsten”. Het plan dat daarvoor is ingediend voldoet volgens de stichting namelijk bij lange na niet aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld. 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 20 april 2020 Restauratie Parktuin Jachtslot Ter Horst

15 nov 2018 Bestemmingsplan Noortveer (Algemeen Dagblad)

[uit het Algemeen Dagblad, 15 november 2018]

De Voorschotense gemeenteraad is akkoord met de bouw van negentien huizen in Noortveer. Het gaat om de twee percelen aan de Leidschendamse kant van de Kniplaan. De PvdA en SP stemden donderdagavond tegen. Ze vinden dat er met de huizenbouw te weinig van de beloofde openheid in de Duivenvoordecorridor over blijft.

Dertien natuur- en milieuorganisaties vinden dat ook en pleitten daarom voor een concentratie van de bebouwing op één perceel in plaats van twee, maar ze kregen niet hun zin.

Op één perceel staan nog kassen. De raad stemde unaniem in met het starten van een onteigeningsprocedure. Intussen blijft wethouder Cramwinckel proberen om tot een minnelijke schikking te komen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 15 nov 2018 Bestemmingsplan Noortveer (Algemeen Dagblad)

17 okt 2018 Noortveer – Brief aan Gemeenteraad Voorschoten van 13 samenwerkende organisaties

Noortveer, brief aan de Raad, definitieve versie met afbeeldingen[44240]

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 17 okt 2018 Noortveer – Brief aan Gemeenteraad Voorschoten van 13 samenwerkende organisaties

11 oktober 2018 – Noortveer, inspreektekst bij commissie WRG , gemeenteraad Voorschoten

20181011 Inspreken Noortveer Stan Dessens

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor 11 oktober 2018 – Noortveer, inspreektekst bij commissie WRG , gemeenteraad Voorschoten

26 sept 2018 Buitenvoorde, vaststelling Bestemmingsplan

26 september 2018

Vaststelling bestemmingsplan Buitenvoorde door gemeente Voorschoten
(klik hier  Buitenvoorde)

 

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor 26 sept 2018 Buitenvoorde, vaststelling Bestemmingsplan

Vervolg acties Duivenvoordecorridoor

Houd de Duivenvoorde Corridor Groen !

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Vervolg acties Duivenvoordecorridoor