ANBI

ANBI
RSIN-nummer: 822984775
Kamer van Koophandel Den Haag : 50894889
Bankrekening : NL07 RABO 0146 1654 46
Post- en bezoekadres: zie tab – CONTACT –
Doelstelling en beleid: zie tab – DOELSTELLING –
Bestuurssamenstelling en namen: zie tab – BESTUUR –
Activiteiten: zie tab – ACTIVITEITEN –
Statuten: zie tab – STATUTEN –

Financieel
De inkomsten van de Stichting Horst en Weide bestaan primair uit giften van donateurs, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en inkomsten uit activiteiten en vergoedingen voor verleende diensten.

Het is statutair vastgelegd dat het bestuur van de Stichting Horst en Weide geen vergoedingen ontvangt voor hun werkzaamheden.
Eenmaal per jaar wordt een financieel overzicht gemaakt met daarin een verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

De volgende bestanden kunt u downloaden