Bestuur

Bestuurssamenstelling Stichting Horst en Weide

De stichting Horst en Weide is op zoek naar een nieuwe voorzitter, als opvolger van de huidige interim-voorzitter. Denkt u te passen in het profiel, dan zien wij uw bericht gaarne tegemoet op secretaris@horstenweide.org

Wim ter Keurs, voorzitter
tel. 071-5613043
voorzitter@horstenweide.org

Hein Krantz, secretaris / penningmeester
tel. 071-5128844
secretaris@horstenweide.org

Hans Milius, bestuurslid
tel. 06 37447585
milius@ziggo.nl

Albert Niphuis, adviseur van het bestuur
tel. 070-5124653
albert.niphuis@horstenweide.org
Nell.niphuis@ziggo.nl