Duivenvoordse-Veenzijdse Polder

de foto van de Zuidwijkse molen aan de Veenwatering, een zijtak van de Oude Rijn (die bij jullie achterlangs ook door de polder loopt totaan Café De landbouw). Foto Wim ter Keurs
 
Op de foto links van de Veenwatering ligt de Zuidwijkse polder en rechts van de Veenwatering de Papenwegse polder. De Zuidwijkse polder was tijden lang ongereglementeerd, waarschijnlijk omdat er maar één eigenaar/grondgebruiker was.
 
Rechts op de achtergrond (achter de wilgen langs de Nieuweweg) zijn de voorste huizen van de Leidse wijk Stevenshof zichtbaar, genoemd naar de Stevenshofjespolder waarin de wijk grotendeels is gebouwd. De bebouwing is in het begin van de tachtiger jaren begonnen en halverwege de jaren negentig voltooid. Achter de bomen achter de huizen van de Stevenshof zijn een paar hoge gebouwen van de Universiteit Leiden te zien.
 
Links op de achtergrond is de bosrand langs de Rijksstraatweg (de A44) te zien.
Horst en Voordelaan
Een foto van een ongeveer vier weken oud Buizerdnestjong in een Zwarte Els in één van de strandwalbossen langs de Rijksstraatweg in Wassenaar, samen met een nestgenoot geringd op 3 juni 2011. Foto Peter Meeuwenoord
De Horst en Voordelaan met links daarvan sporen (loop van de sloot) van een eendenkooi die er ooit lag, richting NW.