Organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden (persbericht 25 sep 2015)

Negen organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden
Negen organisaties willen zich gezamenlijk gaan inzetten voor het openhouden van de Duivenvoordecorridor tussen de bebouwing van de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg en voor behoud en herstel van natuur en landschap in de corridor. Beide gemeenten hebben plannen in ontwikkeling voor (woning)bouwactiviteiten, die niet te verenigen zijn met het open karakter van de Duivenvoordecorridor, dat we – nu de kassen goeddeels verwijderd zijn – nog beter kunnen beleven.

De negen organisaties vinden dat voorop zou moeten staan dat de Duivenvoordecorridor een groene bufferzone zou moeten blijven tussen de Haagse en Leidse agglomeratie. Dat hebben alle overheden in vele beleidsnota’s ook verklaard.

De unieke natuur- en landschapswaarden van de Duivenvoordecorridor zullen daarvoor beter in kaart en voor het voetlicht moeten worden gebracht, mede met het oog op de beleefbaarheid voor de bevolking in de wijde omgeving.

Het Landgoed Duivenvoorde wordt nu aan beide zijden omgeven door een groen gebied en dat gebied zou in zijn kwaliteit als natuurgebied moeten worden verbeterd met ruimte voor toeristische en recreatieve voorzieningen. Daarin is slechts in zeer beperkte mate ruimte voor bebouwing. In een open corridor passen niet de woningbouwplannen, zoals die thans zijn voorzien aan Leidschendamse en Voorschotense kant.

De negen organisaties willen – uitgaande van het unieke en kwetsbare karakter van de Duivenvoordecorridor – graag het gesprek aangaan met rijk, provincie en gemeenten om deze waarden te behouden en te versterken. De organisaties zijn zich bewust van de situatie waarin de beide gemeenten zich door ‘glas voor gras’ bevinden, maar doen een oproep om even een stap terug te doen en met elkaar te zoeken naar alternatieve wegen om de kwaliteiten van het landschap in dit gebied tot volle bloei te laten komen.

Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
Coöperatie De Groene Klaver
Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
Stichting Duivenvoorde
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Stichting Horst en Weide
Platform Duurzaam Voorschoten
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.
De Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving&

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Stan Dessens, Voorzitter van de vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, tel. 071-5616381 email: standessens@gmail.com

NB. Sinds 11 oktober 2015 hebben zich nog 3 organisaties aangesloten,
waarmee het totaal op 12 komt

Vereniging voor Vogelbescherming ‘s Gravenhage e.o.
de Algemene Vereniging voor Natuurbeschermings voor ‘s Gravenhage e.o.
Stichting Zuid Hollands Landschap

Dit bericht is geplaatst in Actueel. Bookmark de permalink.