Profiel Bestuurslid en in het bijzonder, voor de voorzitter

  • Bekendheid met de streek, liefst incl. enige kennis van (cultuur)historie en agrarische bedrijfsvoering.
  • Ervaring in het omgaan met overheden, zowel ambtelijk als bestuurlijk en bereidheid zo nodig tegen die overheden proactief stelling te nemen.
  • Kennis van ruimtelijke-ordeningszaken, incl. enige kennis van de juridische eisen die aan bezwaar en beroep gesteld worden.
  • Affiniteit met educatiezaken, zoals het organiseren en geven van lezingen en excursies  t.b.v. vorming maatschappelijk draagvlak.
  • Handig netwerk
  • Strategisch inzicht

En in het bijzonder voor de voorzitter:

  • Efficiënt kunnen leiden van een vergadering
  • Affiniteit met beide poten van de stichting, zowel met de bestuurlijk/juridische ‘actiekant’ als met de educatieve kant
  • Zo nodig als boegbeeld kunnen optreden (als regel treden de bestuursleden in hun ‘eigen’ zaken op namens de stichting, uiteraard na verkregen toestemming of machtiging van het bestuur)