Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’

Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’

 

Twaalf lokale, regionale en provinciale organisaties hebben de provincie Zuid-Holland gevraagd om te voorkomen dat er in de open ruimte tussen de bebouwing van Voorschoten en Leidschendam grotere en kleinere woonwijken ontstaan. De organisaties wijzen erop, dat deze open ruimte, de Duivenvoordecorridor, de laatste verbinding is tussen het Groene Hart en de polders en buitenplaatsen tussen Den Haag en Leiden.

In hun brief wijzen de twaalf organisaties erop, dat het beleid van de provincie is om dit hele gebied van polders en buitenplaatsen – inclusief de Duivenvoordecorridor – als “Kroonjuweel cultureel erfgoed” in stand te houden en daar geen verstedelijking toe te staan. Het gaat hierbij volgens de provincie zelfs om een gebied dat zo bijzonder, waardevol en kwetsbaar is, “dat de instandhouding en mogelijk verdere ontwikkeling van de waarden die ze vertegenwoordigen voorrang heeft boven alle andere ontwikkelingen”.

Dat was ook de reden waarom de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg samen met de provincie kosten noch moeite hebben gespaard om de glastuinbouw uit de Duivenvoordecorridor te verwijderen. Dat zou worden terugverdiend met beperkte woningbouw op de plekken waar eerst kassen stonden, maar dat bleek te weinig op te leveren. Daarom kwamen de gemeenten met plannen met steeds meer woningbouw en zelfs hele woonwijken en -wijkjes op beeldbepalende plekken in de Duivenvoordecorridor. De oorspronkelijke bedoeling (“Van glas naar gras”) verdween vrijwel uit het zicht en de financiële problematiek ging de boventoon voeren.

Aan Voorschoten en Leidschendam-Voorburg heeft het samenwerkingsverband dan ook gevraagd nu niet hals over kop beslissingen te nemen die nooit meer kunnen worden teruggedraaid, maar voldoende tijd te nemen om zich te bezinnen op hun oorspronkelijke bedoelingen met de Duivenvoordecorridor, om de huidige woningbouwplannen voor de Duivenvoordecorridor kritisch te laten onderzoeken en tegelijkertijd serieuze alternatieven voor de huidige plannen te laten onderzoeken.

Uit gesprekken met raadsfracties in beide gemeenten bleek Stan Dessens, de voorzitter van het samenwerkingsverband van de twaalf organisaties, dat de gemeenten zelf ook ongelukkig zijn met deze ontwikkeling. Daarom heeft hij de provincie namens de twaalf gevraagd zich niet afzijdig te houden, maar met beide gemeenten in overleg te gaan om te bezien hoe deze ontwikkeling ten goede kan worden gekeerd.

De twaalf organisaties die de Duivenvoordecorridor open willen houden:

 • Agrarische Natuurvereniging Santvoorde,
 • Coöperatie De Groene Klaver,
 • Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
 • Stichting Duivenvoorde,
 • Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg,
 • Stichting Horst en Weide,
 • Stichting het Zuid-Hollands Landschap,
 • Platform Duurzaam Voorschoten,
 • Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,
 • Vereniging voor Vogelbescherming ’s Gravenhage e.o.,
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o.,
 • Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving,

 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Stan Dessens
M 071-5616381;
E standessens@gmail.com

Dit bericht is geplaatst in Actueel. Bookmark de permalink.