Zienswijze Ontwerp Uitwerkingsplan Haagwijk 2014

 

De Stichting Horst en Weide steunt samen met de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland de zienswijze, die de  Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten heeft ingediend op het ontwerp Uitwerkingsplan Haagwijk in Voorschoten. Kern van de zienswijze is, dat de dit plan haaks staat op het inrichtingsplan ‘ Van Glas naar Gras en de 7de Partiële Herziening Streekplan Zuid-Holland West 2003 Duivenvoorde Corridor’. Waar het inrichtingsplan aangeeft dat het ‘ glas’ van de kassen vervangen wordt door 85% groen, blijkt er nu zelfs groen verloren te gaan. De conclusie is dan ook dat ‘ moet worden gesteld dat de planologische invulling op Haagwijk geen enkele ruimte biedt voor de beoogde groenontwikkeling in de Duivenvoorde corridor en weinig recht doet aan het ambitieniveau zoals verwoord in “Van glas naar gras”.

De integrale tekst van de zienswijze kunt u lezen in het document, volg de bijgevoegde link :  Haagwijk, zienswijze uitwerkingsplan 2014 vs2

Dit bericht is geplaatst in Actueel. Bookmark de permalink.